جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


اپارتمان نوساز تک واحدی بهترین طبفه پنجم فول امکانات فروش متری 4.600 م رهن کامل 120 میلیون تومان کد: 3376
دنجترین نقطه فخراباد تک واحدی 3 سال ساخت انباری و اسانسور زیر قیمت منطقه متری 3.800 کد: 2175
5 طبقه 4 واحدي -پاركينگ -انباري -اسانسور- زرین نعل -زیر قیمت منطقه کد: 1701

مسکن زرین خانه
نوسازی و باز سازی اپارتمان و ملک های قدیمی در همه جای تهران زبر نظر مهندسین مجرب پذیرفته می شود 77504133

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان تهران زرین خام...55م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
مسکن زرین خانه77639489
08/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات ام...110م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 170متر
مسکن زرین خانه77639489
08/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین ...600ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 130متر
مسکن زرین خانه77639489
08/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ب...320ميليون
-طبقه اول-زيربنا 122متر
مسکن زرین خانه77639489
06/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ب...320ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 74متر
مسکن زرین خانه77639489
06/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...183ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 65متر
مسکن زرین خانه77639489
05/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...160ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 43متر
مسکن زرین خانه77639489
05/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران ایران قا...175ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 50متر
مسکن زرین خانه77639489
31/01/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید309ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 103متر
مسکن زرین خانه77639489
31/01/1395جزئیات


آپارتمان تهران دیالمه م...156ميليون
-طبقه اول-زيربنا 46متر
مسکن زرین خانه77639489
31/01/1395جزئیات


آپارتمان تهران مازندران...294ميليون
-طبقه اول-زيربنا 92متر
مسکن زرین خانه77639489
31/01/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات ام...220ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 63متر
مسکن زرین خانه77639489
31/01/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...75م رهن
-طبقه اول-زيربنا 81متر
مسکن زرین خانه77639489
30/01/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...167ميليون
-طبقه اول-زيربنا 54متر
مسکن زرین خانه77639489
25/01/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...158ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 63متر
مسکن زرین خانه77639489
25/01/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید70م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 78متر
مسکن زرین خانه77639489
25/01/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ک...30م رهن 400ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 60متر
مسکن زرین خانه77639489
25/01/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات اف...410ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 91متر
مسکن زرین خانه77639489
15/01/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...195ميليون
-طبقه اول-زيربنا 63متر
مسکن زرین خانه77639489
15/01/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات ام...210ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 60متر
مسکن زرین خانه77639489
15/01/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ب...115م رهن
-طبقه اول-زيربنا 105متر
مسکن زرین خانه77639489
14/01/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...328ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 82متر
مسکن زرین خانه77639489
17/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...60م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 68متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...214ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 53متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات ام...130ميليون
-طبقه زیر همکف-زيربنا 50متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات ام...200ميليون
-طبقه اول-زيربنا 62متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...162ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 54متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...163ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 58متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...180ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 60متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...182ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 53متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...10م رهن 600ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 48متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...140ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 59متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ب...290ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 60متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید145ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 52متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران 17شهریور...135ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 47متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران پشت مجال...204ميليون
-طبقه اول-زيربنا 60متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران خ ایران ...220ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 55متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ا...120م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 130متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید گ...140م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 150متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ن...256ميليون
-طبقه اول-زيربنا 57متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ک...228ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 60متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین ...185ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 50متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین ...228ميليون
-طبقه اول-زيربنا 48متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران عظیم زاد...165ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 54متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران عظیم زاد...215ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 43متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران فخر اباد...190ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 56متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران فخر اباد...220ميليون
-طبقه اول-زيربنا 59متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران فخراباد ...200ميليون
-طبقه اول-زيربنا 50متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران قائن نبش...60م رهن 200ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 70متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات


آپارتمان تهران مازندران...190ميليون
-طبقه اول-زيربنا 55متر
مسکن زرین خانه77639489
16/12/1394جزئیات