جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


اپارتمان نوساز تک واحدی بهترین طبفه پنجم فول امکانات فروش متری 4.600 م رهن کامل 120 میلیون تومان کد: 3376
دنجترین نقطه فخراباد تک واحدی 3 سال ساخت انباری و اسانسور زیر قیمت منطقه متری 3.800 کد: 2175
5 طبقه 4 واحدي -پاركينگ -انباري -اسانسور- زرین نعل -زیر قیمت منطقه کد: 1701

مسکن زرین خانه
نوسازی و باز سازی اپارتمان و ملک های قدیمی در همه جای تهران زبر نظر مهندسین مجرب پذیرفته می شود 77504133

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان تهران خورشید367ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 108متر
مسکن زرین خانه77639489
09/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات اف...165ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 50متر
مسکن زرین خانه77639489
08/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران شهدا مجا...75م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 103متر
مسکن زرین خانه77639489
08/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران فخراباد ...85م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 117متر
مسکن زرین خانه77639489
08/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین ...45م رهن
-طبقه زیر همکف-زيربنا 100متر
مسکن زرین خانه77639489
07/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران هدایت216ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 80متر
مسکن زرین خانه77639489
07/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات310ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 75متر
مسکن زرین خانه77639489
07/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات522ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
مسکن زرین خانه77639489
07/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید265ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 83متر
مسکن زرین خانه77639489
07/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید30م رهن 1.2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 78متر
مسکن زرین خانه77639489
07/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...323ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
مسکن زرین خانه77639489
05/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...130ميليون
-طبقه اول-زيربنا 40متر
مسکن زرین خانه77639489
05/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...
-طبقه اول-زيربنا 50متر
مسکن زرین خانه77639489
04/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...250ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 65متر
مسکن زرین خانه77639489
04/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...254ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 72متر
مسکن زرین خانه77639489
04/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...279ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 72متر
مسکن زرین خانه77639489
04/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات کو...340ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 87متر
مسکن زرین خانه77639489
04/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران فخر اباد...450ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 102متر
مسکن زرین خانه77639489
03/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...125ميليون
-طبقه اول-زيربنا 40متر
مسکن زرین خانه77639489
03/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...220ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 60متر
مسکن زرین خانه77639489
01/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...20م رهن 700ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 53متر
مسکن زرین خانه77639489
01/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...220ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 63متر
مسکن زرین خانه77639489
01/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران ایران فی...238ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 72متر
مسکن زرین خانه77639489
01/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران ایران قا...210ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 65متر
مسکن زرین خانه77639489
01/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران ایران قا...272ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
مسکن زرین خانه77639489
01/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران ایران ک ...300ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 70متر
مسکن زرین خانه77639489
01/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ش...888ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 141متر
مسکن زرین خانه77639489
01/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین ...210ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 80متر
مسکن زرین خانه77639489
01/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین ...287ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 70متر
مسکن زرین خانه77639489
01/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین ...620ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
مسکن زرین خانه77639489
01/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران هدایت حا...310ميليون
-طبقه اول-زيربنا 83متر
مسکن زرین خانه77639489
01/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ...174ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 58متر
مسکن زرین خانه77639489
31/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ب...20م رهن 850ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 61متر
مسکن زرین خانه77639489
29/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...35م رهن 300ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 52متر
مسکن زرین خانه77639489
29/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران مازندران...20م رهن 1.2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
مسکن زرین خانه77639489
29/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید و...287ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 70متر
مسکن زرین خانه77639489
28/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران ایران870ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 145متر
مسکن زرین خانه77639489
28/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...575ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 115متر
مسکن زرین خانه77639489
27/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...254ميليون
-طبقه دوم سوم-زيربنا 62متر
مسکن زرین خانه77639489
27/02/1395جزئیات


خانه تهران خورشید780ميليون
-زيربنا 125متر
مسکن زرین خانه77639489
27/02/1395جزئیات


خانه تهران زرین نعل انت...660ميليون
-زيربنا 110متر
مسکن زرین خانه77639489
27/02/1395جزئیات


خانه تهران سادات امامی2.318ميليارد
-زيربنا 336متر
مسکن زرین خانه77639489
27/02/1395جزئیات


خانه تهران سادات1.56ميليارد
-زيربنا 208متر
مسکن زرین خانه77639489
27/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران هدایت رو...252ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 72متر
مسکن زرین خانه77639489
26/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران قائن میر...20م رهن 700ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 58متر
مسکن زرین خانه77639489
26/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران ایران صا...432ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
مسکن زرین خانه77639489
26/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...165ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 55متر
مسکن زرین خانه77639489
26/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات اف...70م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 92متر
مسکن زرین خانه77639489
26/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید و...350ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
مسکن زرین خانه77639489
26/02/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ک...140ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 40متر
مسکن زرین خانه77639489
26/02/1395جزئیات