جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


اپارتمان نوساز تک واحدی بهترین طبفه پنجم فول امکانات فروش متری 4.600 م رهن کامل 120 میلیون تومان کد: 3376
دنجترین نقطه فخراباد تک واحدی 3 سال ساخت انباری و اسانسور زیر قیمت منطقه متری 3.800 کد: 2175
5 طبقه 4 واحدي -پاركينگ -انباري -اسانسور- زرین نعل -زیر قیمت منطقه کد: 1701

مسکن زرین خانه
نوسازی و باز سازی اپارتمان و ملک های قدیمی در همه جای تهران زبر نظر مهندسین مجرب پذیرفته می شود 77504133

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان تهران خورشید ب...315ميليون
-طبقه دوم چهارم-زيربنا 70متر
مسکن زرین خانه77639489
06/05/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ب...562ميليون
-طبقه دوم سوم-زيربنا 125متر
مسکن زرین خانه77639489
06/05/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات اف...195ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 67متر
مسکن زرین خانه77639489
05/05/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...362ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 98متر
مسکن زرین خانه77639489
03/05/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...1ميليارد
-طبقه اول-زيربنا 187متر
مسکن زرین خانه77639489
03/05/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...45م رهن 100ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 52متر
مسکن زرین خانه77639489
02/05/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...5م رهن 670ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 50متر
مسکن زرین خانه77639489
02/05/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ب...280ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 75متر
مسکن زرین خانه77639489
02/05/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات432ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 83متر
مسکن زرین خانه77639489
02/05/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات451ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 96متر
مسکن زرین خانه77639489
02/05/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات ام...315ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 70متر
مسکن زرین خانه77639489
29/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ک...190ميليون
-طبقه اول-زيربنا 43متر
مسکن زرین خانه77639489
29/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...1.4ميليارد
-طبقه سوم-زيربنا 88متر
مسکن زرین خانه77639489
29/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...20م رهن 900ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
مسکن زرین خانه77639489
29/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران ایران سر...206ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 59متر
مسکن زرین خانه77639489
28/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید و...15م رهن 1.2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 85متر
مسکن زرین خانه77639489
27/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید و...15م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 62متر
مسکن زرین خانه77639489
26/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران مازندران...147ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 52متر
مسکن زرین خانه77639489
26/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران قائن278ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 73متر
مسکن زرین خانه77639489
22/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید و...4.2ميليارد
-طبقه دوم-زيربنا 82متر
مسکن زرین خانه77639489
22/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...13م رهن 600ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 60متر
مسکن زرین خانه77639489
22/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...150ميليون
-طبقه اول-زيربنا 60متر
مسکن زرین خانه77639489
21/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...150ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 55متر
مسکن زرین خانه77639489
21/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...15م رهن 1.4م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
مسکن زرین خانه77639489
21/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...113ميليون
-طبقه اول-زيربنا 40متر
مسکن زرین خانه77639489
21/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران ایران مه...565ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 113متر
مسکن زرین خانه77639489
21/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران ایران85م رهن
-طبقه دوم چهارم-زيربنا 70متر
مسکن زرین خانه77639489
21/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...44ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 54متر
مسکن زرین خانه77639489
21/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران فخر اباد...257ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 78متر
مسکن زرین خانه77639489
19/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران پشت ادار...230ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 61متر
مسکن زرین خانه77639489
19/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ب...320ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 108متر
مسکن زرین خانه77639489
19/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید و...370ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
مسکن زرین خانه77639489
19/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...25م رهن 1ت اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 68متر
مسکن زرین خانه77639489
19/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...414ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 122متر
مسکن زرین خانه77639489
19/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات اف...315ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
مسکن زرین خانه77639489
19/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...200ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 57متر
مسکن زرین خانه77639489
06/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ب...35م رهن 1.2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 95متر
مسکن زرین خانه77639489
06/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران ایران جو...220ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 73متر
مسکن زرین خانه77639489
06/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران ایران کب...319ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
مسکن زرین خانه77639489
06/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران فخر اباد...428ميليون
-طبقه اول-زيربنا 102متر
مسکن زرین خانه77639489
06/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات ک ...800ميليون
-طبقه اول دوم سوم چهارم-زيربنا 69متر
مسکن زرین خانه77639489
06/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید و...417ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 97متر
مسکن زرین خانه77639489
05/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...243ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 81متر
مسکن زرین خانه77639489
05/04/1395جزئیات


کلنگی تهران خورشید840ميليون
مسکن زرین خانه77639489
30/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین ...40م رهن 800ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
مسکن زرین خانه77639489
22/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید و...15م رهن 1.2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 88متر
مسکن زرین خانه77639489
22/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...10م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسکن زرین خانه77639489
18/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...251ميليون
-طبقه اول-زيربنا 76متر
مسکن زرین خانه77639489
18/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...175ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 50متر
مسکن زرین خانه77639489
18/03/1395جزئیات


خانه تهران خورشید سراجی...930ميليون
-زيربنا 144متر
مسکن زرین خانه77639489
18/03/1395جزئیات