جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


اپارتمان نوساز تک واحدی بهترین طبفه پنجم فول امکانات فروش متری 4.600 م رهن کامل 120 میلیون تومان کد: 3376
دنجترین نقطه فخراباد تک واحدی 3 سال ساخت انباری و اسانسور زیر قیمت منطقه متری 3.800 کد: 2175
5 طبقه 4 واحدي -پاركينگ -انباري -اسانسور- زرین نعل -زیر قیمت منطقه کد: 1701

مسکن زرین خانه
نوسازی و باز سازی اپارتمان و ملک های قدیمی در همه جای تهران زبر نظر مهندسین مجرب پذیرفته می شود 77504133

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان تهران ایران کب...605ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 126متر
مسکن زرین خانه77639489
04/08/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات342ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
مسکن زرین خانه77639489
31/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...384ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 80متر
مسکن زرین خانه77639489
31/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...720ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
مسکن زرین خانه77639489
31/05/1394جزئیات


خانه تهران اپادانا ح مر...2.7ميليارد
مسکن زرین خانه77639489
31/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...400ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 93متر
مسکن زرین خانه77639489
29/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...40م رهن 800ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسکن زرین خانه77639489
27/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...413ميليون
-طبقه دوم سوم-زيربنا 95متر
مسکن زرین خانه77639489
24/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...239ميليون
-طبقه دوم سوم-زيربنا 55متر
مسکن زرین خانه77639489
24/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...300ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 87متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...380ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...765ميليون
-طبقه دوم سوم چهارم-زيربنا 150متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...225ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 91متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...395ميليون
-طبقه اول-زيربنا 104متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...507ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 145متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...570ميليون
-طبقه دوم سوم-زيربنا 131متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات اف...360ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 87متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات ام...325ميليون
-طبقه اول-زيربنا 95متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات ام...420ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 127متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات250ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات485ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 95متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات535ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات558ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 124متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران سرچشمه235ميليون
-طبقه اول-زيربنا 107متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران فخر اباد...644ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 117متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران فخراباد445ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 117متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران قائن امی...410ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران قائن374ميليون
-طبقه اول-زيربنا 104متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران مازندران...250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 86متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین ...290ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین ...500ميليون
-طبقه اول دوم سوم چهارم-زيربنا 100متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...470ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 126متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...520ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 135متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...540ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران 17 شهریو...440ميليون
-طبقه دوم سوم چهارم-زيربنا 88متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران 17 شهریو...600ميليون
-طبقه اول دوم سوم چهارم-زيربنا 120متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران ایران بر...600ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 120متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران ایران مه...520ميليون
-طبقه اول-زيربنا 1متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران ایران کب...375ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 107متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ب...354ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 101متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ب...514ميليون
-طبقه اول-زيربنا 105متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ک...455ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 130متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید280ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 87متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید282ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 94متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید300ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 91متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید368ميليون
-طبقه اول-زيربنا 92متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید550ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 117متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید620ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 128متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران دیالمه ک...460ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 115متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...252ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 90متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات