جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


اپارتمان نوساز تک واحدی بهترین طبفه پنجم فول امکانات فروش متری 4.600 م رهن کامل 120 میلیون تومان کد: 3376
دنجترین نقطه فخراباد تک واحدی 3 سال ساخت انباری و اسانسور زیر قیمت منطقه متری 3.800 کد: 2175
5 طبقه 4 واحدي -پاركينگ -انباري -اسانسور- زرین نعل -زیر قیمت منطقه کد: 1701

مسکن زرین خانه
نوسازی و باز سازی اپارتمان و ملک های قدیمی در همه جای تهران زبر نظر مهندسین مجرب پذیرفته می شود 77504133

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان تهران ایران کب...605ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 126متر
مسکن زرین خانه77639489
04/08/1394جزئیات


آپارتمان تهران حقوقی به...387ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 84متر
مسکن زرین خانه77639489
08/07/1394جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین ...315ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
مسکن زرین خانه77639489
08/07/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...35م رهن 450ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 70متر
مسکن زرین خانه77639489
07/07/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...50م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 52متر
مسکن زرین خانه77639489
04/07/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...50م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 60متر
مسکن زرین خانه77639489
04/07/1394جزئیات


آپارتمان تهران افراسیاب...10م رهن 450ت اجاره
-طبقه زیر همکف-زيربنا 40متر
مسکن زرین خانه77639489
04/07/1394جزئیات


آپارتمان تهران ایران با...70م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 130متر
مسکن زرین خانه77639489
04/07/1394جزئیات


آپارتمان تهران ایران بر...115م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 115متر
مسکن زرین خانه77639489
04/07/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ک...15م رهن 1م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 88متر
مسکن زرین خانه77639489
04/07/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ک...30م رهن 450ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 60متر
مسکن زرین خانه77639489
04/07/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ک...55م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 55متر
مسکن زرین خانه77639489
04/07/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...40م رهن
-طبقه اول-زيربنا 68متر
مسکن زرین خانه77639489
04/07/1394جزئیات


آپارتمان تهران قائن65م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 92متر
مسکن زرین خانه77639489
04/07/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...35م رهن 350ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 51متر
مسکن زرین خانه77639489
24/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...25م رهن 600ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 76متر
مسکن زرین خانه77639489
24/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات ام...17م رهن 1.25م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 97متر
مسکن زرین خانه77639489
24/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات ک ...30م رهن 300ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 45متر
مسکن زرین خانه77639489
22/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...242ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 69متر
مسکن زرین خانه77639489
22/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...10م رهن 800ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 67متر
مسکن زرین خانه77639489
22/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...20م رهن 700ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 85متر
مسکن زرین خانه77639489
22/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ب...160م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 173متر
مسکن زرین خانه77639489
22/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ب...160ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 40متر
مسکن زرین خانه77639489
22/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران فخر اباد...60م رهن 1م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 95متر
مسکن زرین خانه77639489
22/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران فخراباد ...287ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 82متر
مسکن زرین خانه77639489
22/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران ایران فی...348ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
مسکن زرین خانه77639489
21/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید360ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 82متر
مسکن زرین خانه77639489
19/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید625ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 125متر
مسکن زرین خانه77639489
19/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...120ميليون
-طبقه اول-زيربنا 44متر
مسکن زرین خانه77639489
19/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات227ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 65متر
مسکن زرین خانه77639489
19/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات510ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 105متر
مسکن زرین خانه77639489
19/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات558ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 115متر
مسکن زرین خانه77639489
19/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید س...55م رهن
-طبقه اول سوم-زيربنا 55متر
مسکن زرین خانه77639489
10/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...10م رهن 750ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 55متر
مسکن زرین خانه77639489
09/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ک...525ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 114متر
مسکن زرین خانه77639489
09/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ک...195ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 75متر
مسکن زرین خانه77639489
09/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ک...208ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 63متر
مسکن زرین خانه77639489
09/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...31م رهن 100ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 44متر
مسکن زرین خانه77639489
09/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...20م رهن 1.2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 106متر
مسکن زرین خانه77639489
09/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران فخر اباد...40م رهن 4ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 180متر
مسکن زرین خانه77639489
09/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین ...210ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 48متر
مسکن زرین خانه77639489
09/06/1394جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین ...60م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 80متر
مسکن زرین خانه77639489
09/06/1394جزئیات


خانه تهران اپادانا ح مر...2.7ميليارد
مسکن زرین خانه77639489
31/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...384ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 80متر
مسکن زرین خانه77639489
31/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...720ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
مسکن زرین خانه77639489
31/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات342ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
مسکن زرین خانه77639489
31/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...400ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 93متر
مسکن زرین خانه77639489
29/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...239ميليون
-طبقه دوم سوم-زيربنا 55متر
مسکن زرین خانه77639489
24/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...413ميليون
-طبقه دوم سوم-زيربنا 95متر
مسکن زرین خانه77639489
24/05/1394جزئیات


آپارتمان تهران ایران کب...375ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 107متر
مسکن زرین خانه77639489
21/05/1394جزئیات