جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


اپارتمان نوساز تک واحدی بهترین طبفه پنجم فول امکانات فروش متری 4.600 م رهن کامل 120 میلیون تومان کد: 3376
دنجترین نقطه فخراباد تک واحدی 3 سال ساخت انباری و اسانسور زیر قیمت منطقه متری 3.800 کد: 2175
5 طبقه 4 واحدي -پاركينگ -انباري -اسانسور- زرین نعل -زیر قیمت منطقه کد: 1701

مسکن زرین خانه
نوسازی و باز سازی اپارتمان و ملک های قدیمی در همه جای تهران زبر نظر مهندسین مجرب پذیرفته می شود 77504133

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان تهران سادات710ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 148متر
مسکن زرین خانه77639489
23/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید گ...160ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 60متر
مسکن زرین خانه77639489
18/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید60م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 68متر
مسکن زرین خانه77639489
18/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...10م رهن 900ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 55متر
مسکن زرین خانه77639489
17/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ک...185ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 52متر
مسکن زرین خانه77639489
17/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران ایران مه...610ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 113متر
مسکن زرین خانه77639489
17/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران صفای غرب...60م رهن 600ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
مسکن زرین خانه77639489
17/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات468ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن زرین خانه77639489
13/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات ام...240ميليون
-طبقه اول-زيربنا 60متر
مسکن زرین خانه77639489
12/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران ایران م...30م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 48متر
مسکن زرین خانه77639489
12/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید گ...160ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 60متر
مسکن زرین خانه77639489
12/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید420ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن زرین خانه77639489
12/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...15م رهن 1م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 70متر
مسکن زرین خانه77639489
12/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...160ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 51متر
مسکن زرین خانه77639489
11/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...340ميليون
-طبقه اول-زيربنا 86متر
مسکن زرین خانه77639489
11/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ک...390ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 94متر
مسکن زرین خانه77639489
11/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات388ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 81متر
مسکن زرین خانه77639489
11/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ب...200ميليون
-طبقه اول چهارم-زيربنا 50متر
مسکن زرین خانه77639489
08/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ب...280ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 80متر
مسکن زرین خانه77639489
08/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران ایران می...488ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 94متر
مسکن زرین خانه77639489
06/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...340ميليون
-زيربنا 86متر
مسکن زرین خانه77639489
06/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...200ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 58متر
مسکن زرین خانه77639489
06/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...285ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 95متر
مسکن زرین خانه77639489
06/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین ...200ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 73متر
مسکن زرین خانه77639489
06/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات اف...285ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 76متر
مسکن زرین خانه77639489
05/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ب...830ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 173متر
مسکن زرین خانه77639489
05/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ا...85م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
مسکن زرین خانه77639489
02/11/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید30م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 85متر
مسکن زرین خانه77639489
30/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران ایران فی...380ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 76متر
مسکن زرین خانه77639489
29/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...50م رهن 600ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 83متر
مسکن زرین خانه77639489
24/10/1394جزئیات


کلنگی تهران زرین خامه825ميليون
مسکن زرین خانه77639489
24/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات اف...1.085ميليارد
-طبقه دوم-زيربنا 217متر
مسکن زرین خانه77639489
19/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید288ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن زرین خانه77639489
19/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...145ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 52متر
مسکن زرین خانه77639489
19/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید355ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 73متر
مسکن زرین خانه77639489
14/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید550ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
مسکن زرین خانه77639489
14/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین200ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 73متر
مسکن زرین خانه77639489
14/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات ام...186ميليون
-طبقه اول-زيربنا 62متر
مسکن زرین خانه77639489
13/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران فخر اباد...220ميليون
-طبقه اول-زيربنا 59متر
مسکن زرین خانه77639489
13/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران فخراباد ...220ميليون
-طبقه اول-زيربنا 58متر
مسکن زرین خانه77639489
13/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید145ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 52متر
مسکن زرین خانه77639489
13/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید190ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 59متر
مسکن زرین خانه77639489
13/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران 17شهریور...135ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 47متر
مسکن زرین خانه77639489
13/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...155ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 55متر
مسکن زرین خانه77639489
13/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...157ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 47متر
مسکن زرین خانه77639489
13/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...182ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 53متر
مسکن زرین خانه77639489
13/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات اف...168ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 48متر
مسکن زرین خانه77639489
13/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...180ميليون
-طبقه اول-زيربنا 52متر
مسکن زرین خانه77639489
13/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...182ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 55متر
مسکن زرین خانه77639489
13/10/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...160ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 59متر
مسکن زرین خانه77639489
13/10/1394جزئیات