جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


اپارتمان نوساز تک واحدی بهترین طبفه پنجم فول امکانات فروش متری 4.600 م رهن کامل 120 میلیون تومان کد: 3376
دنجترین نقطه فخراباد تک واحدی 3 سال ساخت انباری و اسانسور زیر قیمت منطقه متری 3.800 کد: 2175
5 طبقه 4 واحدي -پاركينگ -انباري -اسانسور- زرین نعل -زیر قیمت منطقه کد: 1701

مسکن زرین خانه
نوسازی و باز سازی اپارتمان و ملک های قدیمی در همه جای تهران زبر نظر مهندسین مجرب پذیرفته می شود 77504133

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان تهران ایران جو...220ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 73متر
مسکن زرین خانه77639489
06/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران ایران کب...319ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
مسکن زرین خانه77639489
06/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ب...35م رهن 1.2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 95متر
مسکن زرین خانه77639489
06/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید و...20م رهن 800ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 65متر
مسکن زرین خانه77639489
06/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...200ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 57متر
مسکن زرین خانه77639489
06/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...40م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 50متر
مسکن زرین خانه77639489
06/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...45م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 50متر
مسکن زرین خانه77639489
06/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات ک ...800ميليون
-طبقه اول دوم سوم چهارم-زيربنا 69متر
مسکن زرین خانه77639489
06/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران فخر اباد...428ميليون
-طبقه اول-زيربنا 102متر
مسکن زرین خانه77639489
06/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...243ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 81متر
مسکن زرین خانه77639489
05/04/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید و...417ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 97متر
مسکن زرین خانه77639489
05/04/1395جزئیات


کلنگی تهران خورشید840ميليون
مسکن زرین خانه77639489
30/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران فخر اباد...40م رهن 350ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 57متر
مسکن زرین خانه77639489
29/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران مازندران...190ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 76متر
مسکن زرین خانه77639489
29/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین ...40م رهن 800ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
مسکن زرین خانه77639489
22/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید و...15م رهن 1.2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 88متر
مسکن زرین خانه77639489
22/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید60م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 72متر
مسکن زرین خانه77639489
22/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران حاج بابا...25م رهن 500ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 50متر
مسکن زرین خانه77639489
22/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران خ زرین ن...30م رهن 600ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 95متر
مسکن زرین خانه77639489
18/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...10م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسکن زرین خانه77639489
18/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...320ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 71متر
مسکن زرین خانه77639489
18/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...175ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 50متر
مسکن زرین خانه77639489
18/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...198ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 72متر
مسکن زرین خانه77639489
18/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...251ميليون
-طبقه اول-زيربنا 76متر
مسکن زرین خانه77639489
18/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات ام...20م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسکن زرین خانه77639489
18/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات اف...180ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 45متر
مسکن زرین خانه77639489
18/03/1395جزئیات


خانه تهران خورشید سراجی...930ميليون
-زيربنا 144متر
مسکن زرین خانه77639489
18/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران قائن روب...15م رهن 800ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 61متر
مسکن زرین خانه77639489
18/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات اف...313ميليون
-طبقه اول-زيربنا 92متر
مسکن زرین خانه77639489
17/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...35م رهن 700ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 96متر
مسکن زرین خانه77639489
16/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین ...255ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
مسکن زرین خانه77639489
16/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران فخراباد ...90م رهن 600ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 135متر
مسکن زرین خانه77639489
11/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین ...500ميليون
-طبقه دهم-زيربنا 130متر
مسکن زرین خانه77639489
11/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران ایران ک ...15م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسکن زرین خانه77639489
11/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید و...270ميليون
-طبقه اول-زيربنا 70متر
مسکن زرین خانه77639489
11/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ر...327ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 109متر
مسکن زرین خانه77639489
11/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...170ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 61متر
مسکن زرین خانه77639489
11/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید367ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 108متر
مسکن زرین خانه77639489
09/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات اف...165ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 50متر
مسکن زرین خانه77639489
08/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران شهدا مجا...75م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 103متر
مسکن زرین خانه77639489
08/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران فخراباد ...85م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 117متر
مسکن زرین خانه77639489
08/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران هدایت216ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 80متر
مسکن زرین خانه77639489
07/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات310ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 75متر
مسکن زرین خانه77639489
07/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید265ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 83متر
مسکن زرین خانه77639489
07/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران خورشید30م رهن 1.2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 78متر
مسکن زرین خانه77639489
07/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...130ميليون
-طبقه اول-زيربنا 40متر
مسکن زرین خانه77639489
05/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...323ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
مسکن زرین خانه77639489
05/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...279ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 72متر
مسکن زرین خانه77639489
04/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...250ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 65متر
مسکن زرین خانه77639489
04/03/1395جزئیات


آپارتمان تهران سادات کو...340ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 87متر
مسکن زرین خانه77639489
04/03/1395جزئیات